Đà Nẵng – Huế (4 chỗ)

 • Điểm đi: Ga Đà Nẵng
 • Điểm đến: Trung Tâm TP Huế
 • Loại xe: 4 chỗ ngồi
 • Khởi hành: 5:00 - 21:00
 • Giá: 700.000 VND
Chi tiết

Đà Nẵng – Huế (7 chỗ)

 • Điểm đi: Sân bay Đà Nẵng
 • Điểm đến: Bến xe phía Nam Huế
 • Loại xe: 7 chỗ ngồi
 • Khởi hành: 5:00 - 21:00
 • Giá: 900.000 VND
Chi tiết

Huế – Đà Nẵng (4 chỗ)

 • Điểm đi: Bến xe phía Bắc Huế
 • Điểm đến: Đà Nẵng
 • Loại xe: 4 chỗ ngồi
 • Khởi hành: 5:00 - 21:00
 • Giá: 700.000 VND
Chi tiết

Huế – Đà Nẵng (7 chỗ)

 • Điểm đi: Bến xe phía Nam Huế
 • Điểm đến: Sân bay Đà Nẵng
 • Loại xe: 7 chỗ ngồi
 • Khởi hành: 5:00 - 21:00
 • Giá: 900.000 VND
Chi tiết