Hội An – Huế(4 chỗ)

 • Điểm đi: Phố Cổ Hội An
 • Điểm đến: Trung Tâm TP Huế
 • Loại xe: 4 chỗ ngồi
 • Khởi hành: 5:00 - 21:00
 • Giá: 900.000 VND
Chi tiết

Huế – Hội An (4 chỗ)

 • Điểm đi: Trung Tâm TP Huế
 • Điểm đến: Phố Cổ Hội An
 • Loại xe: 4 chỗ ngồi
 • Khởi hành: 5:00 - 21:00
 • Giá: 900.000 VND
Chi tiết

Hội An – Huế(7 chỗ)

 • Điểm đi: Phố Cổ Hội An
 • Điểm đến: Trung Tâm TP Huế
 • Loại xe: 7 chỗ ngồi
 • Khởi hành: 5:00 - 21:00
 • Giá: 1.000.000 VND
Chi tiết

Huế – Hội An (7 chỗ)

 • Điểm đi: Trung Tâm TP Huế
 • Điểm đến: Phố Cổ Hội An
 • Loại xe: 7 chỗ ngồi
 • Khởi hành: 5:00 - 21:00
 • Giá: 1.000.000 VND
Chi tiết